Показники висвітлення херсонськими друкованими засобами масової інформації теми філантропії в громаді

Тра 21, 2007

(червень 2006 – травень 2007 рр.)

ЗМІ

Кількість

публі-кацій

Друков.пл

(кв.см)

Т е м и

Інфор-мація-
запро-шення
до благо-дійності

Успішні благодійні акції

Про-блеми роз-витку філан-тропії в громаді

Досвід роботи благо-дійних органі-зацій

З історії філан-тропії в громаді

«БУЛАВА»

35

9211

9

18

5

3

«НОВИЙ ДЕНЬ»

31

4925

2

25

2

1

1

«ГРИВНА»

19

3293

4

14

1

«ГОРО-ЖАНИН И ГОРО-ЖАНКА»

19

2892

15

4

«ХЕРСОН-СЬКИЙ ВІСНИК»

13

1867

5

7

1

«ВГОРУ»

9

1508

3

2

2

2

«ТАВРІЙ-СЬКИЙ КРАЙ»

6

831

3

3

«НОВИЙ ЧАС»

4

2150

2

2

«АКЦЕНТИ»

4

200

4

«НОВИЙ ФОРМАТ»

1

32

1

«ВЗГЛЯД»

15

4923

1

3

8

3

ВСЬОГО

156

31832

45

79

18

9

5

Наші останні новини