«Розвиток громадянського суспільства»

Гру 20, 2009

Благодійний фонд «Захист» став грантером проекту «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії (Партнером Проекту є БФ «Творчий центр «Каунтерпарт»).

За проектом «Активізація участі територіальних громад у захисті прав дітей», який реалізовуватиметься у період до 20 серпня 2010 року буде здійснено інформаційно-просвітницьку кампанію в Херсонській області щодо просування принципів та положень Конвенції ООН про права дитини. Також буде створено веб-сайт «Захист прав дітей» та інші інформаційні матеріали для підтримки діяльності із захисту прав дітей. У ході круглих столів в районах області за участю представників державного та недержавного сектору будуть обговорені та схвалені механізми координації в просуванні прав дітей на місцевому рівні.

У 2009 році виповнилося 20 років з часу ухвалення Конвенції ООН про права дитини. Україна, долучившись до цієї Конференції, здійснює чимало кроків щодо просування її положень в суспільне життя. Проте питання захисту прав дітей залишаються непріоритетними в порядку денному суспільства та держави, зокрема.

Переважно ця тема стає в центрі уваги або лише у День захисту дітей, або розглядається переважною частиною громадян несерйозною, надуманою і т.п. Залишається стійким стереотип не лише серед батьків, але й серед значної частини працівників соціальної сфери (вчителів, соціальних працівників і т.п.), що поряд з правами дітей треба говорити про обов’язки дітей, тим самим демонструється некомпетентність в розумінні самого поняття «права дітей». Все це призводить до того, що громади залишається осторонь питань дотримання прав дітей. Особливо це актуально для сільської місцевості, яка має низку додаткових порівняно з міською місцевості обмежень  недоступність інформації, недоступність інформаційних ресурсів, стійкість патріархальних уявлень про права дітей і т.п. Всі зусилля держави щодо інформування дітей про їх права, про механізми їх захисту зводяться нанівець, оскільки діти стикаються з тим, що в громаді їх просто не розуміють, або дотриманню їх прав не придають достатньою важливості.

Така ситуація пов’язана із недостатньою поінформованістю або однобічною поінформованістю передусім тих, хто безпосередньо повинен діяти в інтересах дітей (соціальні працівники, вчителі і вихователі, керівники територіальних громад, місцеві організації громад). Також дефіцитом залишається якісні адаптовані до конкретної місцевості інформаційні матеріали про положення Конвенції ООН про права дитини, важливості дотримання прав дітей. Слабка міжсекторальна координація в здійсненні інформаційно-просвітницької роботи на локальному рівні з метою активізації громади до діяльності на захист прав дітей.

Тож цільовими групами проекту є  працівники соціальної сфери в сільській місцевості: вчителі, соціальні працівники територіальних громад (центрів соціальних служб іт.п.), активісти місцевих організацій громадянського суспільства, працівники служб у справах дітей, а кінцевими бенефіціарами проекту є діти Херсонської області.

Мета проекту – активізація діяльності територіальних громад Херсонщини із захисту прав дітей участі шляхом покращення обізнаності широкої громадськості, представників громад щодо питань правового захисту дітей,  дотримання положень  Конвенції ООН про права дитини.

Завдання 1. Сформувати громадську зацікавленість передусім в сільській місцевості необхідністю дотримання положень Конвенції ООН про права дитини шляхом проведення інформаційно-просвітницької кампанії.

Для виконання цього буде здійснено таку діяльність:

Діяльність 1.1. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії.

Мета кампанії – збільшення поінформованості громадськості Херсонської області про принципи та положення Конвенції про права дитини Проведення інформаційно-просвітницької кампанії має сприяти зміні у ставленні дорослих до необхідності врахування, дотримання та захисті прав дітей.

Цільова аудиторія інформаційно-просвітницької кампанії: працівники соціальної сфери, які найчастіше «мають справу» з дітьми (освітяни; соціальні працівники; працівники відповідних служб та відділів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування; батьки).

Стратегія інформаційно-просвітницької кампанії спрямовуватиметься на те, що для того, щоб дорослі поважали та дотримувалися прав дитини, діяли в інтересах дитини на захист її прав, то вони мають знати сам зміст цих прав та розуміти їх важливість.

Для планування та проведення інформаційно-просвітницької кампанії буде створено робочу групу, до якої увійдуть представники різних зацікавлених сторін (від органів влади, від ЗМІ, бізнес-компаній, а також волонтери Фонду). Робоча група розробить інформаційні повідомлення (слогани, комунікаційні повідомлення, меседжи), а також розробить детальний план проведення такої кампанії.

Передбачається, що будуть використані такі інформаційні канали: аудіосоціальна реклама, місцеві засоби інформації (FM-станції, місцеві газети, місцеві телеканали), події (круглі столи, інформаційні сесії), інформаційні плакати.

Будуть розроблені такого виду інформаційні продукти: постер для використання під час заходів в приміщеннях, інформаційний плакат, буклет, прес-релізи, кишеньковий календарик. Будуть підготовлені професійними журналістами спеціальні матеріали на тему прав дітей для розміщення в місцевих ЗМІ, а також виготовлені спеціальні радіо матеріали (тривалість до 10 хвилин) для розміщення на місцевих FM-станціях. Ці матеріали матимуть різну жанрову форму (репортаж, інтерв’ю тощо). Усі матірали в ЗМІ розміщуватимуться безоплатно на основі договору про співпрацю.

Виготовленими інформаційними матеріалами будуть забезпечені усі публічні заклади, які відвідують діти та їх батьки, педагоги (публічні дитячі бібліотеки, позашкільні заклади освіти і т.п.).

Будуть виготовлені 3 аудіоролики соціальної реклами та розміщені на FM-станціях Херсонщини, а також проведено серію раіодискусій на тему прав дитини, розміщено радіо матеріали.

Завдання 2. Покращити інформаційне забезпечення фахівців соціальної сфери, що здійснюють діяльність на захист прав дітей або в інтересах дітей.

Для виконання цього буде здійснено таку діяльність:

Діяльність 2.1. Створення та просування спеціалізованого веб-ресурсу «Захист прав дітей».

Буде створено спеціальний веб-сайт, присвячений темі прав дітей, на якому розміщуватиметься спеціальна інформація про права дитини та розтлумачуватиметься їх зміст, механізми захисту прав людини, розміщуватиметься база даних нормативно-правових актів, що стосується захисту прав дитини, база даних про державні та недержавні інституції, що діють в інтересах дітей. Також буде створена функція форуму для обговорення різних тем, що стосуються прав дітей, а также можливість отримання он-лайн консультацій.

Веб-сайт просуватиметься у ході інформаційно-просвітницької кампанії, а також розміщенням його банерів на офіційних сайтах партнерських організацій.

Діяльність 2.2. Розробка та розміщення в мережі Інтернет Методичного посібника

Групою фахівців буде розроблено методичний посібник для соціальних працівників, вчителів, психологів для проведення з дітьми позакласної роботи в сфері захисту прав дитини.

Для написання буде створено творчу групу із числа фахівців. Посібник буде розміщено на веб-ресурсі проекту та веб-сайті організації

Завдання 3. Покращити міжсекторну координацію в сфері інформаційно-просвітницької підтримки просування положень Конвенції ООН про права дитини в сільській місцевості.

Для виконання цього завдання буде здійснено таку діяльність:

Діяльність 3.1. Проведення серії круглих столів в 5 районних центрах Херсонської області за участі спеціалістів служб у справах дітей, соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, відділів освіти, представників місцевих ОГС та засобів масової інформації.

Під час круглих столів обговорюватимуться питання координації різних інституцій в проведенні ефективної інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо необхідності включення громад в діяльність з просування та захисту прав дітей.

Діяльність 3.2. Проведення публічної презентації результатів проекту

Публічну презентацію буде проведено за участі представників управлінь облдержадміністрації, громадськими організаціями та ЗМІ за наслідками реалізації проекту та подальшій співпраці.

Наші останні новини