Як не вилетіти з Реєстру неприбуткових організацій?

Лип 19, 2016

Усі благодійні організації та інші НУО повинні до 1 січня 2017 р. переглянути свої статути, внести і зареєструвати зміни, щоб статут відповідав оновленому  Податковому кодексу України.

Критерії неприбутковості в новому законодавстві

У липні 2015 року було внесено зміни до Податкового кодексу України. Відповідно до підпункту 133.4.1. пункту 133.4. статті 133 Податкового кодексу України, неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Як включають або видаляють із Реєстру неприбуткових організацій: процедура

Відповідно до Постанови КМУ від 13 липня 2016 р., № 440 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру“, Державній фіскальній службі доручено протягом 2-х місяців надіслати до неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій, письмові запити. Упродовж місяця з дня отримання запиту вас проситимуть надати дані щодо відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та завірених нею копій установчих документів організації.

Якщо установчі документи неприбуткових організацій відповідають вищезазначеним критеріям, така організація автоматично включається до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.

У разі невідповідності установчих документів неприбуткових організацій вимогам вищезазначеним критеріям, таким організаціям надсилається відповідне повідомлення. Вони не можуть бути виключені до 1 січня 2017 р. з Реєстру неприбуткових установ та організацій. Проте, з метою включення до нового Реєстру після 1 січня 2017 року ці організації зобов’язані привести до 1 січня 2017 р. свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та у цей самий строк подати копії таких документів контролюючому органу.

Неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 р. не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 1 січня 2017 р. контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Хто може реєструвати відомості про зміни в статуті?

Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, реєстрацію будь-яких змін щодо відомостей про благодійну організацію можуть здійснювати також і нотаріуси.

Враховуючи викладене, будь ласка, проаналізуйте статути Ваших організацій на відповідність критеріям, визначених Податковим кодексом України та у разі необхідності, приведіть свої статути у відповідність. Внесіть відповідні зміни та доповнення, подайте їх на реєстрацію до органів юстиції, державному реєстратору або нотаріусу відповідно до виду Вашої організації та їх компетенції.

Джерело – Український форум благодійників 

Наші останні новини