звітуємо про діяльність спецфонду “Стопвірус” 26.03.2020 – 03.05.2020

Тра 8, 2020

                                             ЗВІТ
Фонду громади Херсона «Захист»про надходження благодійних пожертв на Спецрахунок «СтопВірус».
 

Відкриття Спецрахунку 26.03.20 р.

Надходження:


26.03.20 – усього 1 499,50 грн. від  Ковід27.03.20 – усього 3 758,00 грн.
від Безкровної К.Б., Левченко О.П., Панасенко С.М., Новосадової Ю.В., Єрьоменко О., Фролової К., Абілевої Н.М., Бурячок М., Осипенко О.О., Жукової Л.С., Колесникової Т.І. та трьох добродійників, не зазначивших свої прізвища.

28.03.20 – усього 1917,00 грн.
 
від Швець А., Федорченко О.В., Лещенко Ю.В., Умерової Е., Круть Л.В., одного добродійника, не зазначившого своє прізвище.

29.03.20 – усього 1178,50 грн.

Від Кузнєцової О.М., Нагорної К.Г. та одного добродійника, не зазначившого своє прізвище.

Усього з 26 по 29 березня на рахунок Фонду надійшли кошти від 23-х добродійників на загальну суму 8 353,00 грн.(Вісім тисяч триста пятдесят три грн. 00коп.), що підтверджується банківською випискою.

Витрат не було.

 За період з 30.03.20 по 05.04.20


 Залишок коштів на 30.03.20 –  8 353,00 грн.(Вісім тисяч триста пятдесят три грн. 00коп.)
 Надходження:
 
30.03.20 – усього  5 496,50 грн. (П’ять тисяч чотириста дев’яносто шість грн. 50 коп.)
від Слюсаренко Н.В., Горішнього О.Ю., Боженко Р.В., Дем’яненко В.А. та трьох добродійників, не зазначивших свої прізвища.
 
 31.03.20 – усього 15 496,00 грн. (П’ятнадцять тисяч чотириста дев’яносто шість грн.00 коп.)
 
від Фадєєвої О.В., Смешкової Ю.В., Третьякової І.В., Горобцової І.В., Стельмах О.В., Літвінова С., Саух М.С., двох добродійників, не зазначивших свої прізвища та Медичного Центру «Таурт Медікал».

01.04.20 – усього  1115,50 грн. (Одинадцять тисяч пятнадцять грн. 00 коп.)
від Візниці Т.В., Щербань А.В., Осипенко О.О. та двох добродійників, не зазначивших свої прізвища.
02.04.20 – усього  1 158, 5грн. (Одна тисяча сто пятдесят вісім тисяч 50 коп.)від Площанської Т., Авраменко С.П., Трибушної Л.О.
03.04.20 – усього  999,5 грн. (Девятсот девяносто девять грн.50 коп.) від добродійника, не зазначившого своє прізвище.
04.04.20 та 05.04.20  пожертви не надходили

Усього з 30 березня по 05 квітня на рахунок Фонду надійшли кошти від 26-ти добродійників на загальну суму 24 266 грн. 00 коп. (Двадцять чотири тисячі двісті шістдесят шість грн. 00коп.), що підтверджується банківською випискою.
 Найбільший благодійний внесок
зробив Медичний Центр Таурт – десять тисяч гривень!

 

Витрачено:
 

 
31.03.20 – 14 700,00 грн – на придбання 50 штук захисних костюмів для лікарів Херсонської обласної інфекційної лікарні.
 

 
Залишок коштів на 06 квітня 2020 складає  17 919,00 грн. (Сімнадцять тисяч дев’ятсот дев’ятнадцять грн.00 коп.) , з яких заплановано придбання 6 квітня 2020 ще 50-ти захисних костюмів для інфекційної лікарні на суму 14 700,00 грн.

За період з 06.04.20 по 12.04.20
 

Залишок коштів на 06.04.20 –  17 919,00 грн. ( Сімнадцять тисяч девятсот девятнадцять грн. 00коп.)
 

Надходження:
 
 06.04.20 – усього 499,00 грн. (Чотириста дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.)
 
від Яковлевої О.В. та добродійника, не зазначившого своє прізвище.
 
 07.04.20 – усього 948,50 грн. ( Девятсот сорок вісім грн.50 коп.)
 від Кулік С., Гоноболіна О.Ч., Чистікова Д.М.
 
 08.04.20 – усього 1698,00 грн. (Одна тисяча шістсот дев’яносто вісім грн. 00 коп.)
 від Трибушної Л.О., Шлапак М., Кагадій В.П., Ігнатової Т.Ф.
 
 09.04.20 – усього 49,50 грн. (Сорок дев’ять грн. 50  коп.)

від добродійника, не зазначившого своє прізвище.
 

 
10.04.20 – усього  43 399,00 грн. (Сорок три тисячи триста дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.)

від Полякова І.О., Галини Д. та ТОВ “Енсоф” (40 000,00 грн.!)
 

 11.04.20   усього 999,50 грн. (Дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн.50 коп)
 
від добродійника, не зазначившого своє прізвище.
 
 12.04.20   – усього 10 199,00 грн. (Десять тисяч сто дев’яносто дев’ять грн.00 коп.)
 від Польської Л.М., Магалецького М.
 

Загалом з 06 по 12 квітня на рахунок Фонду надійшли кошти від 16-ти добродійників на загальну суму 57 792 грн. 50 коп. (П’ятдесят сім тисяч сімсот дев’яносто дві грн. 50 коп.), що підтверджується банківською випискою.
 
Найбільший благодійний внесок зробили: ТОВ “Енсоф” – сорок тисяч грн. та М.Магалецький – десять тисяч грн.

 

Витрачено:
 

 
06.04.20 – 14 700,00 грн. (Чотирнадцять тисяч сімсот грн.00 коп.) на оплату 50 штук захисних костюмів для лікарів Херсонської обласної інфекційної лікарні.
 

 
Залишок коштів на 13 квітня 2020  за мінусом банківських витрат з 26.03.20 складає  60 802 грн.01 коп. (Шістдесят тисяч вісімсот дві грн.01 коп.),

з яких 20 802 грн.01 коп. – в управлінні громадського спецфонду «СтопВірус» та 40 000,00 грн. – в управлінні обласного антикризового штабу.
 
 Попередні витрати – 31.03.20 – 14 700,00 грн. – оплата 50-ти захисних костюмів для обласної інфекційної лікарні, які передані за призначенням 06.04.20.

За період з 13.04.20 по 19.04.20


 Залишок коштів на 13.04.20 –  60 802 грн.01 коп. ( Шістдесят тисяч вісімсот дві грн. 01 коп.)
 

Надходження:
 Загалом з 13 по 19 квітня на рахунок Фонду надійшли кошти від 9-ти добродійників на загальну суму 154 297,50 грн. 00 коп. (Сто п’ятдесят чотири тисячі двісті дев’яносто сім грн. 50 коп.), що підтверджується банківською випискою.
 
 
Найбільший благодійний внесок зробили: ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ» ТМ «АНСЕРГЛОБ» – 90  000 грн., ІСАР «Єднання» (Київ) –  52806,00 грн., Авраменко В.О. – 9 999,5 грн.
 
 13.04.20 – усього 69 999,50 грн. (Шістдесят дев’ять дев’ясот дев’яносто деять грн. 50 коп.)
 
від Авраменко В.О. та ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ

14.04.20 – усього 199,50 грн. (Сто дев’яносто дев’ять грн.50 коп.)
 від Валевської В.А.
 
 15.04.20 – усього 53 575,00 грн. (П’ятдесят три тисячі п’ятсот сімдесят п’ять грн. 00 коп.)
 від Маслєннікова І.Б., Трибушної Л.О., ІСАР «ЄДАННЯ» (Київ)
 
 16.04.20 – усього 30 174,50 грн. (Тридцять тисяч сто сімдесят чотири грн. 50  коп.)

від Чистікова Д.М. та ТОВ « АСКОНА-ПІВДЕНЬ»


 
17.04.20 – надходжень не було
 18.04.20    надходжень не було
 
 19.04.20   – усього 349,00 грн. (Триста сорок дев’ять грн.00 коп.)
 від Драчук Н.Ю. та Чумаченко І.Є.

 

Витрачено:
 

 
Загалом 154 799,00 грн. (Сто п’ятдесят чотири тисячі сімсот дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.)
 
 у тому числі:

 

 
13.04.20 – 18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч грн.00 коп.) на 300 захисних халатів для Херсонської обласної інфекційної лікарні

14.04.20 – 12 000,00 грн. (Дванадцять тисяч грн.00 коп.) на 200 півмасок фільтрувальні «Стандарт» категорія 2 для Херсонської обласної інфекційної лікарні

15.04.204 488,00 грн (Чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім грн.00 коп.)  та 17.04.20 – 321,00 грн. (Триста дванадцять грн.00 коп.) на 800 разових масок для Херсонської обласної інфекційної лікарні
 

Перелічені вище засоби індивідуального захисту медиків передано за призначенням.
 

16.04.20 – 95 992,00 грн. (Дев’яносто пять тисяч дев’ятсот дев’яносто дві грн.00 коп.) витрачено на чотири  монітора пацієнта HEACO G3D (комплект А) для Херсонської обласної інфекційної лікарні


 17.04.20 – 23 998,00 грн. (Двадцять три тисячі дев’ятсот дев’яносто вісім грн.00 коп.) витрачено на один монітор пацієнта HEACO G3D (комплект А) для Херсонської обласної інфекційної лікарні
 
 Монітори – у процесі доставки в Херсон.
 

Залишок коштів на кінець дня 19 квітня 2020  за мінусом банківських витрат складає  60 271 грн.51 коп. (Шістдесят тисяч двісті сімдесят одна  грн.51 коп.),

з яких 20 271 грн. 51 коп. – в управлінні громадського спецфонду «СтопВірус» та 40 000,00 грн. – в управлінні обласного антикризового штабу.

За період з 20.04.20 по 26.04.20
 

Залишок коштів на 20.04.20 –  60 271 грн.51 коп. (Шістдесят тисяч двісті сімдесят одна  грн.51 коп.)
 

Надходження:
 

 Загалом з 20 по 26 квітня на рахунок Фонду надійшли кошти від двох добродійників на загальну суму 5 999,00 грн.  (П’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.), що підтверджується банківською випискою.
 
 

 22.04.20 – усього  4 999,50 грн. (Чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 50 коп.) від ініціативної групи «А що зробив ти?»

23.04.20 – усього 999,50 грн (Дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 50 коп.)
 
від  благодійника, який позначив себе як КАС

 

Витрати на цьому тижні не здійснювалися.
 

Попередні витрати за місяць (з 26 березня по 26 квітня 2020):
 

захисні костюми 100 штук – 29 400,00 грн.

захисні халати 300 штук – 18 000,00 грн.
 
респіратори 200 штук – 12 000,00 грн.

разові маски 800 штук- 4 800,00 грн.

монітори пацієнта 5 штук – 119 990,00 грн.
 
 Загальна сума допомоги Херсонській   обласній інфекційній лікарні ім. Г.І.Горбачевського – 184 199 грн.

Залишок коштів на кінець дня 26 квітня 2020  за мінусом банківських витрат складає  66 270 грн.51 коп. (Шістдесят тисяч двісті сімдесят одна  грн.51 коп.),

з яких 26 270 грн. 51 коп. – в управлінні громадського спецфонду «СтопВірус» та 40 000,00 грн. – в управлінні обласного антикризового штабу.
 

 За період з 27.04.20 по 03.05.20
 

Залишок коштів на 27.04.20 – 66 270 грн.51 коп. (Шістдесят тисяч двісті сімдесят одна  грн.51 коп.)
 

Надходження:
 

 Загалом з 27 квітня по 03 травня на рахунок Фонду надійшли кошти від 13-ти добродійників на загальну суму 10 209,50 грн.  (Десять тисяч двісті дев’ять грн. 50 коп.), що підтверджується банківською випискою.
 
 

 27.04.20 – усього  6 999,50 грн. (Шість тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 50 коп.) від благодійника, який позначив себе як ВЧ

28.04.20 – усього 149,50 грн (Сто сорок дев’ять грн. 50 коп.)
від Кривошейкіна О.В.

29.04.20 – усього 199,50 грн. (Сто дев’яносто дев’ять грн. 50 коп.) від Волович І.Д.
 
 01.05.20  усього 298,50 грн. (Двісті дев’яносто вісім грн.50 коп.)
 
від Реуцької А.Ю., Юлії та благодійника, який себе не зазначив
 
 02.05.20  усього 2 363 грн. (Дві тисячі триста шістдесят три грн. 00 коп.)

від Мусулевської І.А., Купрія В.О., Страха О.П., Альони та двох благодійників, які не  зазначили себе
 
 03.05.20 – усього
199,50 грн. (Сто дев’яносто дев’ять грн. 50 коп.)

від Шинкаренко О.

 

Витрати:
 

 27.04.20 – 18 160,00 грн. –
на інфузомат для обласної інфекційної лікарні – за рахунок громадського спецфонду
 28.04.20 –  37 590,00 грн.на концентратор кисню для обласної інфекційної лікарні за рахунок фонду обласного антикризового штабу
 

Попередні витрати за місяць (з 26 березня по 26 квітня 2020):
 

захисні костюми 100 штук – 29 400,00 грн.

захисні халати 300 штук – 18 000,00 грн.
респіратори 200 штук – 12 000,00 грн.

разові маски 800 штук- 4 800,00 грн.

монітори пацієнта 5 штук – 119 990,00 грн.
 
 Залишок коштів на кінець дня 03 травня 2020  за мінусом банківських витрат складає 20 734  грн. 01 коп. (Двадцять тисяч сімсот тридцять чотири  грн.01 коп.),

з яких  11 324,51 грн. в управлінні громадського спецфонду «СтопВірус» та  9 409,50 грн. – в управлінні обласного антикризового штабу.

 

 

 

Наші останні новини