Показники висвітлення херсонськими друкованими засобами масової інформації теми філантропії в громаді

(червень 2006 – травень 2007 рр.) ЗМІ Кількість публі-кацій Друков.пл (кв.см) Т е м и Інфор-мація- запро-шення до благо-дійності Успішні благодійні акції Про-блеми роз-витку філан-тропії в громаді Досвід роботи благо-дійних органі-зацій З історії філан-тропії в...

Переможці конкурсу на краще висвітленя теми філантропії серед херсонських друкованих ЗМІ

(червень 2006-травень 2007 рр.) 1 місце – газета «Булава»  (вручено диплом та ноут-бук). 2 місце – газета «Новий день» (вручено диплом та ПК з сучасним монітором). 3 місце – газета «Гривна» (вручено диплом та ПК). Заохочувальними дипломами та...

Інформація про підсумки реалізації проекту „Розвиток філантропії в громаді”, який здійснювався в м. Херсоні Херсонським обласним благодійним фондом „Захист” у партнерстві з молодіжною організацією „Нова генерація” за підтримки Комісії Євросоюзу

Проект „Розвиток філантропії в громаді” реалізується в м. Херсоні з 24  травня 2006 року. Головна мета, яку ставили перед собою благодійний«Захист» та молодіжна організація  «Нова генерація» – мобілізація ресурсів громади та бізнесу для вирішення соціальних...

„Громада. Бізнес. Громадські організації: через довіру до розвитку”

17 травня 2007 р. Херсонський обласний благодійний «Захист» провів форум „Громада. Бізнес. Громадські організації: через довіру до розвитку”, який було присвячено питанням розвитку філантропії та благодійної діяльності в громаді. В роботі форуму взяли участь...